teniski lakat bol u laktu

TENISKI LAKAT

Teniski lakat – lateralni epikondilitis

Teniski lakat nastaje kao posledica upale tetiva mišića koji opružaju šaku i prste (extenzori). Ovi mišići omogućavaju izvijanje šake i prstiju na gore (ekstenzija). Mišići opružači nalaze se na spoljnoj (lateralnoj) strani podlaktice i tetivama se pripajaju na donji deo nadlaktične kosti koji se zove lateralni epikondil. Teniski lakat je bolno stanje koje nastaje kao posledica prenaprezanja.

Oštećenje tetiva može biti akutne ili hronične prirode. Akutno oštećenje nastaje naglo, usled preopterećenja tetiva, tj. kao posledica obavljanja teškog posla. Bol u ovom slučaju nestaje posle odmora.

Hronično oštećenje nastaje usled svakodnevnih ponavljajućih pokreta ruke ili prstiju. Prste i zglob ruke pokreću mišići koji se prostiru duž podlaktice. Ova aktivnost vremenom dovodi do upale tetive (tendinitis), do njenog istezanja, a u težim slučajevima do napuknuća ili potpunog pucanja.  Bolni simptomi se javljaju na spoljnoj strani lakta, a u težem slučaju javlja se slabost ruke. Ovo bolno stanje javlja se kod ljudi  određenih zanimanja kao što su vodoinstalateri, moleri i zidari, daktilografi, muzičari  ili kod sportista – tenisera, po čemu je ovo bolno stanje dobilo naziv.

Bol u laktu nekad može biti toliko jak da je onesposobljavajući

Terapeutski tretman

Kod bolnih stanja koja nastaju kao posledica prenaprezanja najbolje rezultate  daje miofascijalna tehnika u kombinaciji sa terapijom triger tačaka (trigger points – eng. tačke, okidači bola).

Miofascijalnom tehnikom tretira se fascija koja obavija i prožima mišiće. Tretiranjem fascije  smanjuje se tenzični pritisak na mišiće. Dokazano je da stegnuta fascija dovodi do napetosti i pojave bola. Ovim  tretmanom ona postaje opuštena i rastegljiva što mišićima omogućava da slobodno klize jedan preko drugog. Opuštanje mišića dovodi do smanjenja upale tetiva, poboljšava se cirkulacija i nervna aktivnost.

Terapija triger tačaka primenjuje se zbog pojave otoka na mišićima. Kao posledica prenaprezanja mišić se skuplja i na mišiću nastaju otoci ili čvorići. To su triger tačke. Dakle, tretmanom triger tačaka eliminišemo njihovo postojanje. Ovo je veoma bitno, jer kad se mišić skupi, tetiva se isteže i na taj način dolazi do upale i pojave bola.

Miofascijalna tehnika se smatra revolucijom u tretiranju  hroničnih bolnih stanja. Ona je nežna i prijatna terapeutska tehnika koja aktivira parasimpatički nervni sistem, što pomaže telu da se izbori sa raznim bolnim stanjima.

Scroll Up