žena koja se drži za donji deo leđa

Bol u donjem delu leđa

Bol u donjem delu leđa je jedan od najčešćih bolnih simptoma. Donji deo leđa predstavlja „most“ koji povezuje karlicu sa trupom. Najčešći uzrok bola u donjem delu leđa je povreda mekih tkiva, čemu ponekad doprinosi i slaba mišićna muskulatura. Bol se iz donjeg dela leđa često širi na sakroilijačni zglob, mišiće gluteusa i dublje rotatore kuka sve do IT (ilijotibijalne) veze.

Zbog svog položaja mišići ove regije su u „sendviču“, te se bol u ovom delu leđa često javlja kao posledica napetosti mišića karlice ili gornjeg dela leđa.

Povrede mekih tkiva u donjem delu leđa najčešće nastaju  kao posledica:

  • Skraćivanja odnosno grčenja mišića i vezivnog tkiva, gde može da dođe do istezanja ili kidanja tetiva. Tetiva je vezivno tkivo koje povezuje mišić i kost.
  • Istegnuća ili kidanja ligamenata koje nastaje usled prenaprezanja ligamenata. Ligament je vezivno tkivo koje povezuje kosti.

Terapeutski tretman

Rad sa mišićima donjeg dela leđa može da bude veoma zahtevan. Zbog svog položaja i funkcije, potrebno je obratiti pažnju na mišiće karlice i mišiće rebarnog dela. Mišići donjeg dela leđa su sabijeni i izloženi naprezanju jer se kičma u ovom delu pokreće u svim pravcima.

Miofascijalni terapeutski tretman omogućava mišićima dovoljno istezanja kako bi se smanjio pritisak na kosti i nerve. Istezanjem fascije smanjuje se krutost mišića i, samim tim, povećava se mobilnost. Ako je prisutan grč mišića ili oštar bol neophodno je lagano  zagrejavanje mišića i smirivanje nervnog sistema. U svakom slučaju, potrebna je postupnost kako bi se izbegla preterana reaktivnost mišića. Kad su mišići dovoljno opušteni primenjuje se terpija triger tačaka (trigger point- eng.) Ove triger tačke uzrokuju skraćivanje mišića i istezanje tetiva što dovodi do pojave upalnih procesa i na kraju bola.

Miofascijalni terapeutski tretman je tretman koji otklanja bol, isteže mišićnu fasciju i sam mišić, pomaže u postizanju njegove dugotrajne opuštenosti, poboljšava cirkulaciju i doprinosi smirivanju nervnog sistema.

Zbog svoje višenamenske primene miofascijalni tretman je najbolji izbor koji možete napraviti.

Scroll Up